اساتید مرکز

سارا مرتضوی نجف آبادی

9210000117069

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

رایانامه:saramortazavi59@gmail.com

دریافت رزومه

# نیمسال نام درس
1 اول 94-95 تاریخ هنر ایران – آشنایی با تاریخ معماری - معماری جهان اسلامی – هندسه کاربردی – هندسه مناظر و مرایا - تاریخ مبلمان – کارورزی
2 دوم 94-93 مقدمات طراحی معماری داخلی -مبانی معماری داخلی- هندسه مناظر و مرایا-کارورزی -انسان طبیعت معماری داخلی-اصول نقاشی دیواری
3 اول 94-93 آشنایی با تاریخ معماری – تاریخ هنر ایران – هندسه مناظر و مرایا – گرافیگ معماری داخلی – کارورزی

علی طالبی بیارجمندی

8608532

کارشناسی ارشد مدیریت - کارشناسی مدیریت آموزشی

رایانامه:mtalebib@yahoo.com

دریافت رزومه

# نیمسال نام درس
1 اول 94-95 مدیریت مراکز و سازمان های هنری-خلاقیت در هنر-کارآفرینی-مهارت ها و قوانین کسب و کار
2 دوم 94-93 کارآفرینی –اصول و فنون مذاکره – اصول سرپرستی – مهارت ها و قوانین کسب وکار
3 اول 94-93 مدیریت ساخت – اصول سرپرستی – مهارت ها و قوانین کسب وکار – مدیریت کارگاه

امیر احمدی باغچه

9310000114782

کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی-کارشناسی عمران - عمران

رایانامه :aiviir.ahmadi@gmail.com

دریافت رزومه

# نیمسال نام درس
1 اول 94-95 کاربرد نرم افزارهای مهندسی عمران-مکانیک خاک 1 و 2-پی و پی سازی

آرش دانائی

9210000113040

کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی-کارشناسی عمران - عمران

رایانامه:arash _ danaei1355@yahoo

دریافت رزومه

# نیمسال نام درس
1 اول 94-95 محوطه سازی و فضای سبز-متره و براورد

حدیث جلیلیان مشهود

9310000115653

دانشجوی دکتری عمران کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک وپی کارشناسی مهندسی عمران - عمران

رایانامه:hadisjalilian@gmail.com

دریافت رزومه

# نیمسال نام درس
1 اول 94-95 کاربینی-کارورزی
2 دوم 94-93 آزمایشگاه مکانیک خاک-ایستایی و مقاومت مصالح -مکانیک خاک
3 اول 94-93 زبان فنی-مکانیک خاک

سحر قربان فرخانی

9210000123849

کارشناسی ارشد مهندسی معماری کارشناسی مهندسی معماری

رایانامه:shar_farkhani3595@yahoo.com

دریافت رزومه

# نیمسال نام درس
1 اول 94-95 مبانی طرح معماری داخلی - کارگاه آشنایی مقدماتی معماری

مشهد - بلوار صارمي - بين صارمي 50 و ميدان حافظ - پلاک 78 موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان
تلفن : 05138674643-0513861026-05138470300
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان می باشد.

بازگشت به بالا