تقویم آموزش

 

زمان‌بندي فعاليت‌هاي آموزشي سالانه مؤسسه به ترتيب زير انجام مي‌گردد:
1- نيمسال اول
-    ثبت‌نام در چهارمين هفته شهريور ماه
-    شروع درس از اول مهر ماه
-    ثبت نام با تاخير در نخستين هفته مهر ماه
-    حذف و اضافه در هفته سوم مهر ماه
-    حذف اضطراري در هفته يازدهم نیمسال تحصیلی
-    پايان درس: آخرين روز هفته شانزدهم نیمسال تحصیلی
-    امتحانات : طي حداكثر دو هفته پس از پايان درس‌ها

2- نيمسال دوم
-    ثبت‌نام در سومين هفته بهمن ماه
-    شروع درس از چهارمين هفته بهمن ماه
-    ثبت نام با تاخير در چهارمين هفته بهمن ماه
-    حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه
-    حذف اضطراري در هفته آخر ارديبهشت ماه
-    پايان درس: آخرين روز هفته شانزدهم نیمسال تحصیلی
-    امتحانات : طي حداكثر دو هفته پس از پايان درس‌ها
تبصره : تعطيلات نوروزي جزء مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي‌شود.

3- دوره تابستاني
-    ثبت‌نام طي دو روز هفته سوم تيرماه
-    شروع درس از چهارمين هفته تير ماه
-    پايان درس: آخرين روز هفته ششم دوره
-    امتحانات : طي يك هفته پس از پايان درس‌ها

تبصره 1- دوره تابستاني حذف و اضافه، ثبت‌نام با تاخير و حذف اضطراری ندارد.
تبصره 2- در شرایط خاص و تایید شورای عالی مؤسسه، نیمسال تحصیلی می‌تواند خارج از تقویم آموزشی برگزار گردد.
 

 

مشهد - بلوار صارمي - بين صارمي 50 و ميدان حافظ - پلاک 78 موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان
تلفن : 05138674643-0513861026-05138470300
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان می باشد.

بازگشت به بالا